Akce

Setkání s alternativními metodami v Symfonii

dne 7. 3. 2020 od 9 do 18 hodin
v DDM Symfonie,
Za Nádražím 56, Poděbrady

Program Setkání zde.

Obrazový a zvukový záznam

Účastník svou přítomností při vstupu na akci Setkání s alternativními metodami souhlasí s pořizováním audio, video a/nebo foto záznamu na akcích pořádaných týmem Setkání s alternativními metodami. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že takto získaný materiál může být využit k propagačním účelům Setkání s alternativními metodami i celého týmu.

Účastník na jakékoli akci pořadatele Setkání s alternativními metodami bere na vědomí, že jednotliví lektoři si mohou pořizovat audio, video a foto záznamy pro účely archivace akce nebo pro vlastní prezentaci, ovšem výhradně na vlastních webových stránkách nebo web stránce alternativni-metody.cz a video kanálech (Youtube, Vimeo, Instagram apod.). Účastník bere na vědomí, že je oprávněn sdělit lektorovi/ přednášejícímu, že si nepřeje být zachycen na takovém audio, video a/nebo foto záznamu.